1. Tema 4 - Práctica 2

Selección y comentario histórico de un monumento de la Acrópolis de Atenas.

Figura 1: Maqueta de la Acrópolis de Atenas.
http://www.epapontevedra.com/arte/L%C3%A1minas/Acrópolis%20(maqueta).jpg

1.    Partenón
2.    Antiguo templo de Atenea
3.    Erecteión
4.    Estatua de Atenea Promacos
5.    Propileos
6.    Templo de Atenea Niké
7.    Eleusinión
8.    Santuario de Artemisa Brauronia
9.    Calcoteca
10.    Pandroseión
11.    Arreforión
12.    Altar de Atenea
13.    Santuario de Zeus Polieo
14.    Santuario de Pandión
15.    Odeón de Herodes Ático
16.    Stoa de Eumenes
17.    Santuario de Asclepio o Asclepeion
18.    Teatro de Dioniso Eléuteros
19.    Odeón de Pericles
20.    Témenos de Dioniso
21.    Aglaureión

Figura 2: Plano de la Acrópolis de Atenas.
http://es.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3polis_de_Atenas